Fræna kommunes overordna mål

Fræna kommune sine overordna mål

De overordnede målene er utformet og vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017. I tillegg til disse overordnede målene (bildet over), ble fire satsingsområder vedtatt. Det skal legges til rette for:

  • Næringsutvikling
  • Boligutbygging
  • Gode bo- og oppvekstsvilkår
  • Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak