Ubundne investeringsfond

Tall i hele tusen

Utvikling i ubundne investeringsfond i økonomiplanperioden

Utvikling i ubundne investeringsfond i økonomiplanperioden
Ubundne investeringsfond 31.12. 2018 2019 2020 2021 2022
Kraftfond 94 893 92 793 90 693 88 593 86 493
Salg av industriområde 1 821 1 821 1 821 1 821 1 821
Ny bolig kringsjå 409 409 409 409 409
Salg av boliger 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240
Salg av boligtomter 535 3 535 3 535 535 535
Sum 103 898 104 798 102 698 97 598 95 498