Rammetilskudd og skatteinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter

Rammetilskuddet er beregnet til å utgjøre 277 mill. kroner for 2018. Netto inntektsutjevning kommer i tillegg og er beregnet til å bli 39,1 mill. kroner. Økningen fra året før utgjør 2,8 %.

Skatteinntektene for 2018 er forventet å bli 240,4 mill. kroner. For 2019 er anslaget 243,1 mill. kroner. Dette er en økning på 1,3 % fra året før.